Uredski pribor i namještaj

Uredski pribor i namještaj materijal. Strojevi za spajanje i pribor. Spajalice ručne br.5, Spajalice ručne br.4, Spajalice ručne br.3, Spajalice ručne br.2…