Prodaja epson dijelova

Prodaja Epson dijelova za printere je nemoguć bez matičnih ploča.Matične ploče su sastavni dio svakog elektronskog uređaja pa tako i printera, možemo reću cijeli sustav logičkih sklopova i elektronskih operacija je smješten na nju. Sadrži računalnu memoriju, barem jedan mikroprocesorski čip,tumač jezika pisača i svu logiku potrebnu za posebno instruiranje DC kontrolera o prirodi slike koja se ispisuje. Elementi koji čine matičnu ploču su ,čipovi,tranzistori, kondenzatori, trafoi i ostali elementi.