Najam i leasing printera, financiranje i kupovina printera