Obnovljeni LEXMARK toneri

Lexmark obnovljeni toneri su punjeni originalni toneri su visoke kvalitete i testirani su na printerima te pokazuju odlične ispisne rezultate.