Obnovljeni toneri

Obnovljeni toneri su novoproizvedeni toneri koji se obnavljaju na način da se prazna originalna toner kazeta rastavlja na više dijelova te se mijenjaju elementi kazete kao što su OPC valjak, čistač valjka , magnetni valjak te se nakon toga puni novim toner prahom , sklapa i stavlja čip te najzad testira.Obnovljeni toneri zadovoljavaju standarde kvalitete i to: ISO 9001, ISO 14001, te ISO 19752 i ISO 19798 standarde.Test report 19752 se zapravo odnosi na usvojen standard koji je potreban da di se dokazala količina ispisanih stranica po određenim uvjetima rada.

To znači da ako je toner CB435 deklariran za 1500 stranica, test report koji je za taj toner naopravljen sastoji se od testiranja najmanje 6 tonera istog modela na više printera te se tako na 6 printera sa 6 različitih tonera istog modela ali drugih serijskih brojeva , uzima prosječan broj ispisanih stranica.Na taj način se dokazuje da ti toneri printaju više stranica nego su deklarirani.Ako želite saznati zašto je bolje obnavljati tonere više puta nego ih bacati , članak pročitajte na 24 sata.