UNI KURU TOGA olovke, najkvalitetnije japanske olovke.

Mehanizam za samooštrenje olova

KURU TOGA je mehanička olovka koja koristi rotirajući motor olovke kako bi osigurala da vrh olovke uvijek ostane oštar i precizan.

Sharp & Percise
Dosljedno zašiljen vrh
Mehanizam rotacije jezgre sprječava kosi rub