HP kažnjen zbog firmware-a

Možda nismo puno pisali o HP promjenama softwera na printerima koji uzrokuju poništavanje zamjenskih tonera tj tinti ali ovo je jedna od priča koja se tiče upravo te teme a dolazi iz Italije.
Naime talijanska agncija L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) je presudila HP inc ispostava Italija već dulji niz godina objavljuje tj nadograđuje bez znanja korisnika
printera nove verzije njihovih sotfvera na ink jet i laserks printere.Na taj način im je onemogućeno korištenje zamjenskih i obnovljenih tonera i tinti.Kazna iznosi 10 milijuna eura ili 12 milijuna dolara.Tvrtka Static Control je komentirala da je to dobra odluka koja korisniku treba omogućiti pravo odluke i izbora te korištenja obnovljenih tonera i tinti.Static Control upozorava korisnike svojih tonera i tinti na promjene i probleme prilikom preuzimanja novijih verzija upravljačkih programa.Europsko trgovinsko udruženje ETIRA-e tj njezin predsjednik Javier Martinez pozdravio je kaznu uz komentar da “Predugo su proizvođači pisača poput HP-a koristili ažuriranja softvera kao način da spriječe potrošače da kupuju ekološki prihvatljive spremnike za ponovnu upotrebu umjesto samo skupih originalnih uložaka.Neprihvatljivo je da kada kupujete HP pisač u osnovi ste vezani uz kupnju samo HP uložaka.Mnogi potrošači preferiraju obnovljene tonere i tinte te žele uštedjeti 45-60% u emisiji CO2 i prirodnim resursima poput nafte i aluminija. Proizvođači pisača to bi trebali omogućiti osiguravajući da svi pisači prihvaćaju obnovljene OEM uloške i dizajnirati svoje uloške na takav način da ih se može ponovno koristiti iznova i iznova. Nadamo se da će novčana kazna koju je izdala talijanska nadzorna agencija dovesti do promjene u tržišnom ponašanju proizvođača printera, kako u Italiji, tako i u EU kao cjelini.

“Što je firmware?
Vaš printer ima mikroprocesor – u osnovi mini računalo – koji omogućuje rad. Programi koji se izvode na ovom mikroprocesoru nazivaju se “firmware”, za razliku od “softvera”, jer su polutrajni i nisu dizajnirani za interakciju sa korisnikom već su u interakciji sa tonerskim ili tintnim ulošcima.Možemo reći da printer komunicira posebnim jezikom sa ulošcima tj upravlja njihovim radom.Upravo promjenom tog jezika novi program izbacuje tj ne vidi već instalirane uloške u printeru.

Kako i zašto se radi ažuriranje firmwarea?

Prije svega kako bi se eliminirali drugi proizvođači neoriginalnih uložaka tj smanjio profit proizvođača printera.

Ako je vaš printer na WiFi mreži ili je kabelom povezan s računalom a ovaj internetskom vezom, ažuriranja firmvera mogu se dogođati dok ne radite na urešajima. Nećete biti obaviješteni prije ili nakon ažuriranja,a često je jedini način na koji ćete saznati da se to dogodilo je taj da vaši toner spremnici prestanu raditi. Ažuriranja možete isključiti jel su prilikom instalacije upravljačkog
programa označena na automatsko preuzimanje i na tom mjestu bi trebalo obratiti pažnju.Isključivanje opcije preuzimanja novih verzija firmwarea neće napraviti promjenu na dosadašnjim instalacijama koje su već preuzete.Dolje prikaz kako isključiti automatsko preuzimanje kako bi mogli koristiti zamjenske tonere i tinte.