Obnovljeni toneri

Obnovljeni toneri su novoproizvedeni toneri koji se obnavljaju na način da se prazna originalna toner kazeta rastavlja na više dijelova te se mijenjaju elementi kzete kao što su OPC valjak, čistač valjka , magnetni valjak te se nakon toga puni novim toner prahom , sklapa i stavlja čip te najzad testira.